Kategorie
Vinařství
Doporučujeme

Tokaji Édes Szamorodni

Naše cena: 199.00 Kč

Anketa

Jaké je vaše oblíbené víno?

  Celkem hlasů: 0

  Víno - reklamní předmět

  Od listopadu roku 2005, lze dle novely zákona o daních z příjmu, nakoupit víno v ceně do 500 Kč jako propagační a reklamní předmět a zahrnout jej tak do nákladů firmy.

  Dále je možno od 1. ledna roku 2006 u takto zakoupeného vína odpočítat DPH.


  Jaké podmínky je třeba při nákupu vína jako propagačního a reklamního předmětu splnit?

  musí se jednat o tiché víno
  cena jednoho vína bez daně nesmí přesáhnout 500 Kč
  víno je třeba označit logem firmy
  Rádi vám vybraná vína opatříme nalepkou či visačkou s Vašim logem či textem,
  případně lze dodat papírové či jiné tašky dle Vašich požadavků.

  Tiché víno je definováno pro účely o spotřební dani (zákon č.353/2003 Sb.) v § 93 odst. 3 "předmět daně z vína a meziproduktů" takto:
  Tichým vínem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobky, které nejsou šumivým vínem vymezeným v odstavci 2 a které jsou uvedené pod následujícími kódy nomenklatury:
  2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15% objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu,2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 15 % objemových, ale nepřesahuje 18% objemových, pokud byly vyrobeny bez jakékoliv obohacování a je-li alkohol, který je obsažen v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu,2204 a 2205 a nejsou uvedeny v písmenu a) nebo b), a dále výrobky, které jsou uvedeny pod kódem nomenklatury 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2% objemových, ale nepřesahuje 10% objemových, nebo 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 10% objemových, ale nepřesahuje 15% objemových, je- li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu.

  Které zákony nám umožňují nakoupit víno, jako reklamní předmět?

  Víno umožňuje dát do nákladů zákon č. 441/2005 Sb. část šestá ze dne 10. 11. 2005, kterým se mění §25 odst. 1 zákona o daních z příjmu následovně:
  Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména.
  -výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500Kč a kterým není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

  Odpočet DPH umožňuje sbírka zákonů, částka 302/2008 Sb., která novelizuje zákon o DPH č. 235,§ 13 odst. 8 písm. c)
  Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje:
  c) poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnost.